"I want to kiss you so hard that you will never be able to get the taste of me out of your mouth."

Tuloy na talaga yung pag alis nila. Hahahaha. :( Ni hindi ko man lang nalaman pangalan niya..

Umpisa na ng training ko sa friday. At ako ay kinakabahan na hindi ko maintindihan. Hahaha! Basta, Kailangan ko lang naman iwala ‘tong pagiging mahiyain ko e. Yun lang. =))))

Hoy, kahit isa lang! :(

  • A: you're my tumblr crush
  • B: I want to be your tumblr buddy/bestie
  • C: I missed your TA's and FM's on my inbox
  • D: virtual hug
  • E: I like your blog
  • F: why are you so cute/pretty/handsome?
  • G: we don't talk much, but I always stalk at your blog
  • H: give me your twitter/fb account
  • I: you're so awesome